zondag 25 juni 2017

Drawing faces...

Lately this question/discussion pops up among my friends and on my social media: are we artist's or just people with a hobby.
I see myself as someone with a hobby, not an artist at all. The simple reason for that is: I can't draw. My parents gave that talent to my brother ^.^ Being able to start from scratch, drawing or painting every single line themselves, writing every word and bring a text that touches my soul... that's what I call an artist. Educated or self taught doesn't matter.
I would love to be able to draw. So thankful there are stamps helping me out, and how happy I was when the 'Face it' set from Visible Image came together with the stencil. Maybe I would be able now to "make" a "drawing" of a face?  I had to give it a try...

De laatste tijd komt de volgende vraag/discussie naar boven bij mijn vrienden en ook op mijn sociale media: mag je jezelf een artiest noemen of ben je maar gewoon een hobbyist? 
Ik zie mezelf gewoon als iemand met een hobby, zeker helemaal niet als artiest. En de simpele reden daarvoor is: ik kan niet tekenen. Mijn ouders hebben dat talent aan mijn broer gegeven ^.^  Maar in staat zijn om zelf vanaf een wit blad kunnen starten en elke lijn neerzetten, elk woord zelf neerpennen tot een tekst die me raakt... dat zijn de artiesten voor mij. Maakt niet uit of ze hiervoor naar school gingen of  het zichzelf hebben aangeleerd. Hoe graag zou ik willen kunnen tekenen.
Dus ben ik gewoon heel dankbaar voor de stempels die me alvast over dat probleempje heen helpen. En toen kwam de 'Face it' stempel set van Visible Image samen met het stencil. Misschien zou ik nu wel in staat zijn om een "tekening" van een gezicht te "maken"?  Ik moest het gewoon even proberen...


And I was so happy with the outcome.  It really looks like a drawn face even though I cheated and started out with the stamps and the stencil. They made a perfect base for me and my plain grey pencils.
I will definitely will have another go at this. Anyone want to give it a try?

En ik geef het eerlijk toe, ik was zelf heel blij met dit eindresultaat na een eerste poging. Ook al speelde ik vals en gebruikte ik de stempels en het stencil. Ze gaven me een perfecte basis voor mijn gewone grijze potloden.
Dit vraagt echt om meer en dat komt er vast en zeker. Iemand zin om het ook eens te proberen?Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampszondag 18 juni 2017

Time...

When you first see new released stamps all those ideas start spinning around in your head. Especially when seeing all these lovely words in the 'Somewhere in time' set. I'm a sucker for word...and have a soft spot for strong words.

Als je nieuwe stempels ziet die uitkomen dan gaan er altijd een heleboel ideeën in je hoofd gaan rondspoken. En al helemaal toen ik de nieuwe woorden zag in de 'Somewhere in time' set. Ik heb een zwak voor sterke woorden...


 And one of the first ideas when seeing the clock in the 'Ahead of our time' was this...trying to create a fossil look. As the shape of this clock immediately reminded me of that shape of old fossilized shells.

En één van de eerste ideetjes die in mij opkwamen toen ik de klok in de 'Ahead of our time' set zag was om een fossiel te proberen nabootsen. De vorm van de klok bracht me meteen bij oude foto's van fossiele schelpen.


To get the word time to pop up I stamped it onto paper and fussy cut them out. Another layer of texture ^.^ Remember the challenge over at Visible Image called dimension ...you can still join in to make a chance at winning the coupon off 40£ to spend in their online shop!

Om het woord time goed te laten uitkomen heb ik het eerst gestempeld en nadien heel fijn uitgesneden. Nog een extra laagje ^.^ Herinneren jullie je nog de uitdaging die loopt bij Visible Image: Dimensie. Jullie kunnen nog altijd meedoen en zo kans maken op een bon van 40£ om te spenderen in hun online shop.


The complete project was made onto a monolith so I can put this little reminder out to see every day. Now to figure out what to put on the back ^.^

Het volledige project is gemaakt op een monolith zodat het zichtbaar kan blijven staan als een kleine reminder. Nu bedenken wat ik op de achterkant ga zetten ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps
zaterdag 17 juni 2017

Qor Watercolors...

A while ago...I received some new watercolors. Not just new colors...no a completely new brand to me. I'm talking about the Qor watercolors, a brand brought to you by Golden.  Maybe that's a name that rings a bell ^.^
Maybe it's new to you too so I went ahead and made a review on them from a crafter point of view.  And of course I had to go ahead and make a project with them too...

Een tijdje geleden ontving ik nieuwe aquarelverfjes. niet gewoon nieuwe kleuren...neen een compleet nieuw merk voor mij. Ik heb het over de Qor Watercolors, uitgebracht door Golden ( die doet misschien wel een belletje rinkelen ^.^)
Misschien kennen jullie het ook nog niet en daarom maakte ik een review gemaakt uit het oogpunt van een hobby crafter. En natuurlijk maakte ik er ook een klein projectje mee...


I'm really curious what you think about the review to know if there is something you missed on info. So let me know!

Ik kijk er echt naar uit om te horen wat jullie er van vonden. Misten jullie nog meer informatie in de review dan hoor ik het graag.

vrijdag 16 juni 2017

Trust...Backgroundstamps... I think half of my stamps are background stamps. When you look at them you could think you can't do a lot with them, but a beautiful background adds so much to your project. And for today's project it's no difference.
I went ahead and had fun creating my background by taking this Stampendous-Andy Skinner background stamp a step further instead of just stamping it...  Want to see more? Head on over to the  Mixed Up magazine blog to find the complete VIDEO tutorial.

Achtergrond stempels... ik denk dat de helft van mijn stempels wel achtergrond stempels zijn. Als je er naar kijkt zou je kunnen denken dat je er niet veel mee kan maar een mooie achtergrond voegt zoveel toe aan je project. En in het project van vandaag is dat zeker het geval.
Ik ging aan de slag met een Stampendous-Andy Skinner achtergrond stempel en ging een stap verder dan enkel gewoon stempelen. Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan zeker een kijkje nemen op het Mixed Up Magazine blog om de volledige VIDEO tutorial te vinden. 

How to find Mixed Up magazine:
Blog
Online magazine
Facebook
FacebookGROUP     NEW! Come on over and join for even more inspiration!

zondag 11 juni 2017

Live life...

I love to pimp up objects and when finding this little wooden tool box I immediately knew what I wanted to do.  Sand of the text that was on it, give it a new coat of white paint and stamp it with Visible Image stamps ^.^

Ik hou er van om objecten een beetje aan te passen en aan te kleden aan mijn eigen stijl. En toen ik dit houten boxje zag in de Action wist ik meteen wat ik wou gaan doen. Ik heb de tekst die er op stond er af geschuurd, een nieuw laagje verf erover en dan aan de slag met mijn Visible Image stempels ^.^


The original text was to big to put on the front but leaving the 'now' off still gives you a beautiful reminder. If you are looking for more inspiration with the Visible Image stamps, and yes also with the new releases, take a look over at the social media of Visible Image or come and join the facebook group.

De originele tekst was ietsjes te groot maar door het woord 'now' weg te laten heb je nog altijd een hele mooie reminder. Als je graag nog meer inspiratie vindt met de Visible Image stempels, en ja ook met de nieuwe releases, neem dan een kijkje op hun sociale media of kom gezellig bij de facebook groep.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Live life now

zondag 4 juni 2017

Past...future...

So I promised I would be back with some more inspiration for this month's challenge over at Visible Image. Today I'm only using paper, some metal wire and a bit of gaze to add my structure...

Ik beloofde jullie dat ik terug kwam met wat meer inspiratie voor de uitdaging bij Visible Image. Vandaag bracht ik dimensie aan door gewoon papier, wat ijzerdraad en een beetje verband aan te brengen..


I stamped both words (past and future) and my sentiment on some thicker paper, cut it out to glue it back on again. Might sound a bit silly but it does help to create some depth ;-)
To put my word Future in the spotlight I layered it on top of a gear diecut ( two layers of 300 gsm watercolor paper) To ground this element I have put some bandage underneath that was secured again with some metal wire as I did with my sentiment.

Ik stempelde mijn woorden past- future en mijn quote op wat dikker papier, sneed ze uit en kleefde ze terug op. Klinkt wat idioot maar het helpt je op een simpele manier om diepte te creëren in je werkstuk ;-)
Om mijn woord Future in de spotlight te zetten bracht ik hem aan bovenop een uitgestanst tandwiel ( 2 lagen 300 gr aquarelpapier) En omdat dit element niet zomaar zou zweven op mijn project zette ik het op wat verband dat net als mijn sentiment met wat ijzerdraad werd vastgezet.


Yes, my future is looking very bright with this golden watercolors ^.^

Yep, mijn toekomst schittert mij tegemoet met de gouden aquarelverf ^.^


Now...this is just a first project with the new stamps Visible Image will be releasing on June 9th. Loads more to come as I have so many ideas in my head. You should go and CHECK THEM OUT as they open so many possibilities. Just go and read all those beautiful words...<3

Dit is pas mijn eerste projectje met de nieuwe stempels die Visible Image uitbrengt vanaf 9 juni.  Maar er komen er nog veel meer aan want mijn hoofd barst van de ideeën. Ga zeker eens de NIEUWE STEMPELS opzoeken want ze zijn super.  Kijk al maar eens gewoon naar al die prachtige teksten... <3


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps


zaterdag 3 juni 2017

A new challenge over at Visible Image...

A new month so that means... a new challenge over at Visible Image and this time it's...

Er is een nieuwe maand gestart  dus dat wil zeggen...een nieuwe uitdaging bij Visible Image en deze keer is het...

foto van Visible Image.

Dimension... does it surprise you that I LOVE this challenge ^.^
So I don't have to hurt my brain to much to go and create for this challenge. In fact I can already share an "older" project that you might not have seen earlier. That is if you didn't read last month's Craft Stamper as it's been published in it. Some of my Visible Image teamies and I went and had some fun with the Visible Image monoliths...

Structuur...het verwondert jullie vast en zeker niet dat ik deze uitdaging GEWELDIG vind ^.^
Daar hoef ik ook niet echt heel hard over na te denken wat ik zou kunnen maken. Ik kan jullie zelfs al een "ouder" project laten zien dat ik maakte en jullie misschien nog niet zagen. Tenminste, als jullie het magazine Craft stamper van vorige maand niet gelezen hebben aangezien het daarin gepubliceerd werd. Enkele van mijn DT vrienden en ikzelf hebben ons uitgeleefd op de Visible Image monoliths...


This was the sneek peak that I shared earlier...

Deze sneekpeak werd eerder door mij gedeeld...


I loved making this structured base...

Ik vond het super om deze structuur aan te brengen op mijn basis...


And I kicked the roughness back by using soft elements such as the beautiful closed eyes of the 'Face it ' stamps and the fragile words from the 'Life can be tough' stamp.

En tegenover zoveel structuur wou ik heel graag zachtere elementen plaatsen zoals de prachtige gesloten ogen uit de 'Face it' set en de fragiele woorden van de 'Life can be tough' stempel.


Last week I even shared this youtube tutorial showing a fun technique to add extra texture in your background...

Vorige week deelde ik trouwens ook dit filmpje waarbij ik een hele leuke techniek liet zien om texturr in je achtergrond te krijgen...
Now don't wonder off to far, I'll be back tomorrow with a new project where I have used dimension while using these NEW beauties...

Niet te ver weg gaan. Ik ben er morgen al terug met een nieuw project waar ik wat dimensie heb aangebracht en deze prachtige NIEUWE sets heb gebruikt...

Pre-order these incredible stamps NOW! Release date June 9th
And when you are on the Visible shop...take a peek as there's also 
another NEW set to be discovered ;-)

Pre-order deze sets NU! Release datum is 9 juni
En als je in de online winkel van Visible Image bent...ga zeker eens kijken want 
er is nog een derde nieuwe set om te ontdekken ;-)

If you are looking for even more inspiration on dimension check out these links :-)

En als je nog meer inspiratie zoekt voor deze uitdaging...

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps for the monolith:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...