zondag 31 december 2017

Thank you...

Instagram #bestnine2017
So 2017 has come to an end... and it has been a beautiful year creative wise. I have had so much fun creating but it's each and every single one of you that have made it special.
Thank you for having me, showing what I made. Thank you for all the likes and all the lovely comments, that meant so much to me. Here on my blog, on my facebook, instagram, pinterest and my youtube channel. I truly hope we meet again in 2018.

What made me the most happy was how my youtube channel has grown. 2017 on my youtube channel that was 28 video tutorials that made:
 growing until 784 followers
10 267 views
817 likes
and only 6 dislikes ^.^

Thank you all so much from the bottom of my heart.
And I'll keep going on youtube, even try to have more videos for you if time allows me. 
The video that was most popular on youtube? He isn't in instagram's best nine... 

I have been taking off some time to celebrate the festivities with my family but you can always take on the challenge if you feel like getting a creative start of 2018

2017 loopt op zijn einde... en het was een heel mooi creatief jaar. Ik heb ervan genoten om zoveel dingen te maken maar het was een ieder van jullie die het speciaal maakten.
Heel erg bedankt om mij te laten zien wat ik maakte. Een dikke dank je wel voor alle likes en alle super lieve commentaren, ze betekende altijd heel veel voor mij. Hier op mijn blog, instagram, facebook en mijn youtube kanaal. Ik hoop met heel mijn hart dat we elkaar terug ontmoeten in 2018

Wat me het meest heeft verrast en blij gemaakt was hoe mijn youtube kanaal is gegroeid. . 2017 op mijn youtube kanaal dat waren 28 video tutorials die mij
tot 783 volgers bracht
10 267 views gaf
817 likes 
en slecht 6 dislikes ^.^

Dank jullie allemaal, van de bodem van mijn hart.
Ik beloof jullie dat ik er helemaal voor blijf gaan en graag wil proberen om nog meer filmpjes te maken als de tijd het mij toe laat.
De favoriete video van 2017?  Die zit niet in de #bestnine op instagram...

Ik heb even wat tijd vrij genomen om te genieten van de feesten met mijn familie maar je kan altijd de challenge aangaan als je creatief 2018 will ingaan.2018 promises to be another great creative year. Not only will I still be a part of the lovely Visible Image design team, I'll also be joining the Butterfly Squad creative team for France Papillon. So... I hope to bring you another year of inspiration with my own personal twist. See you next year! 

Lot's of love,
Veerle

2018 belooft opnieuw een leuk creatief jaar te worden. Ik blijf een deel uitmaken van het geweldige Visible Image design team én ik start ook in het super Butterfly Squad creative team van France Papillon. Dus... hopelijk breng ik jullie terug wat inspiratie, met mijn eigen twist natuurlijk. Tot volgend jaar! 

Heel veel liefs,
Veerle

zondag 24 december 2017

Hope...


A very merry Christmas to all of you and your families. 

Een hele zalige kerst gewenst aan elk van jullie en jullie familie.


If even something as soft and beautiful as a snowflake can shatter...
Als iets zo zacht en moois als een sneeuwvlok uit elkaar kan spatten...


You definitely need hope...
Dan kan en mag je de hoop niet opgeven...

dinsdag 19 december 2017

I still am...

Some may not know this yet, and after my little announcement yesterday some people might be wondering but let there be no doubt...

Sommigen hebben het misschien gemist en na mijn nieuws gisteren zou het kunnen dat sommigen het zich afvragen, maar laat er geen twijfel zijn...


I'm not leaving the fabulous Visible Image design team. If you feel 100% at home somewhere, why would you leave? I'm honest when I say that for me personally it all started here, it was the place that gave me the possibility to truly be myself and create from within myself. And I'm all ready to go for it again in 2018. And it won't be hard at all...there are some great designs coming so make sure you keep an eye on their social media ^.^

Ik stap niet uit het Visible Image design team. Als je je ergens 100% thuis voelt, waarom zou je dan weggaan? Ik ben helemaal eerlijk als ik zeg dat het voor mij persoonlijk hier pas echt startte, in dit team kreeg ik de mogelijkheid om echt mezelf te zijn en mijn eigen stijl neer te zetten. 
En ik ben helemaal klaar voor een nieuw jaar. Dat wordt trouwens niet moeilijk want er komen opnieuw prachtige ontwerpen aan dus hou hun sociale media zeker in de gaten ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

maandag 18 december 2017

I'm a ...

 I finally get to spill the beans... I became a member of the Butterfly Squad Creative Team ( BSCT)!!
Now how exciting is that?

Ik mag het eindelijk verklappen... ik ben een lid van het Butterfly Squad Creative Team (BSCT)!!
Hoe spannend is dat?


France Papillon, well known in our crafting world, has started up her first designteam and I'm on the team. If you haven't heard of France yet I advise you to really check her out as she is a very talented lady that makes beautiful mixed media projects.  And i think you want to sign up as she has some very exciting ideas for 2018.

France Papillon, geen onbekende in de hobbywereld, heeft haar eerste designteam opgesteld en daar mag ik nu dus deel van uitmaken. Mocht je France nog niet kennen dan raad ik jullie echt aan om haar even een bezoekje te brengen want ze is een getalenteerde dame die echt prachtige dingen maakt. En ik denk dat je haar wel wil gaan volgen want ze heeft hele leuke plannen voor 2018.

Social media France Papillon:

Now of course I'm not the only person in her team... so keep an eye out on social media to get to know every member that has been chosen.

Nu ben ik natuurlijk niet de enige die deel uitmaakt van haar DT...dus hou social media zeker in de gaten om te ontdekken wie er nog allemaal bij komt.

So excited to be part of this team that has it's beating heart here in Belgium ^.^ I'm ready to start sharing my projects, I hope you all will join in on the fun! But first things first: introducing myself on the blog of France RIGHT HERE.

Ik vind het super spannend om deel uit te maken van dit team dat zijn kloppende hart hier gewoon in België heeft ^.^ Ik ben er helemaal klaar voor om mijn projecten met jullie te delen, en ik hoop van harte dat jullie allemaal mee genieten én creëren. Maar de eerste stap is natuurlijk mezelf even voorstellen op het blog van France en dat VIND JE HIER.

zondag 17 december 2017

The greatest adventure...

Wouldn't it be great if sometimes we could take a peak in the future? It would make some decisions a lot easier but... it would spoil a lot of excitement too. We have to admit that sometimes not knowing what is coming is pretty exciting. And each day we get a little closer we feel the excitement grow.
For todays project...I had my video camera on again, so enjoy the video!

Hoe geweldig zou het niet zijn mochten we af en toe eens in de toekomst kunnen kijken. Het zou heel wat beslissingen veel makkelijker maken om te nemen maar... het zou ook heel veel leuke verrassingen verklappen. We moeten toegeven dat het soms best wel spannend is om niet te weten wat er aankomt. En elke dag dat we dichterbij komen stijgt de spanning wat wel wat kriebels in de buik geeft.
Voor het project van vandaag had ik terug mijn camera aan staan, geniet van de video!


The video - De video
Enjoy - Veel plezierSocial Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamps:
Ink splats 

zondag 10 december 2017

A male card...In these times where everyone is working hard to get all their Christmas cards done I'm hopping in with...a male card ^.^
Now I know not every male loves skulls but the person I made this one for does, looking at the shirts he wears ^.^  But you can easily replace it with any other image, and by changing the colors and putting a butterfly down, you have a more female mixed media card ^.^

Terwijl iedereen heel hard zijn best doet om de kerstkaarten klaar te krijgen spring ik even binnen met een mannelijke kaart ^.^
Nu weet ik wel dat niet iedere man gek is van doodshoofden, maar de persoon voor wie ik deze kaart maakte is dat wel als ik kijk naar de prints op zijn T-shirts ^.^ Maar je kan natuurlijk het doodshoofd makkelijk vervangen met een andere afdruk, en als je de kleuren verandert en er een vlinder neerzet heb je meteen een vrouwelijkere mixed media kaart ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 3 december 2017

Be tough...

I had some Visible Image fun and to be more precise with this lovely stencil ^.^

Ik heb opnieuw wat Visible Image inspiratie en vandaag staat dit stencil in de schijnwerper ^.^


Now of course I had my take on it and I went ahead not making one but two projects. And even though they are very similar they ended up completely different.
I had the camera rolling for you guys...have fun ^.^

Natuurlijk deed ik er mijn eigen ding mee en maakte niet één maar meteen twee projecten. En ook al lijken ze wat opbouw betreft heel sterk op elkaar, toch zijn het twee totaal verschillende projecten.
En ik had opnieuw de camera aan voor jullie... Veel plezier ^.^

Here's the video:Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Somewhere in time

donderdag 30 november 2017

#SONBBchallenge...

This challenge is posted on the top for everyone to find it easily. New projects are posted just below so all you need to do is scroll down untill underneath ^.^

Deze uitdaging blijft even bovenaan staan zodat hij makkelijk terug te vinden is. Nieuwe projecten staan er net onder gepost dus gewoon even naar beneden scrollen ^.^

*****     *****     *****

Who's in for a challenge? Well I was and I would love it if you joined in. Just for fun, create a card, a tag, an art journal page, a mixed media piece,...
In my new video I created a page for my personal art journal called Breathe...

Wie heeft er zin in een uitdaging? Ik ging alvast aan de slag en ik zou het super vinden mocht je meedoen. Zomaar, gewoon voor het plezier en het maakt niet uit wat je maakt, een kaart, een tag, een art journal pagina of een mixed media stuk of...
Ik filmde hoe ik een  nieuwe pagina maakte voor mijn persoonlijke art journal Breathe...


What it's all about?  As you could see in the video above: I challenge you to use something old-new-borrowed-blue and create whatever you want. You can fill in each part exactly as you want yourself too. No rules, just have fun.
Then put your project online using the hashtag #SONBBchallenge for everybody to find it and see your beautiful project. If you don't want to share it online you can always send me an e-mail ( link at the right side bar of this page)
Now...who's in for a challenge?

Wat houdt de challenge in? Zoals je kon zien in de video bovenaan: ik daag jullie uit om iets oud-nieuw-geleend-blauw te gebruiken om iets te maken wat jij graag wil maken. Je kan elk deeltje invullen zoals je zelf wil. Geen regels, gewoon plezier hebben.
Plaats dan je project online met de hashtag #SONBBchallenge zodat iedereen je prachtige project makkelijk terugvind. Ben je niet klaar om je challenge online te plaatsen mag je mij altijd een mail sturen, je vindt de link bovenaan rechts op de pagina terug.
Dus...wie heeft er zin in een uitdaging?

zondag 26 november 2017

Disguise...


A little card today...very CAS: just a light wash of color and a beautiful Visible Image stamp. That's all you need to make that special card that makes a big difference for someone who needs that little shoulder to lean on.

Vandaag laat ik een kaartje zien...heel eenvoudig: enkel een lichte wash van kleur en een prachtige tekststempel van Visible Image. Meer heb je niet nodig om een speciaal kaartje te maken waarmee je iemand een riem onder het hart kan steken.And of course I chose to add a little extra accent. I used the butterflies in the background and added that little shiny...black....shiny butterfly.

En natuurlijk bracht ik een klein accentje aan. Ik gebruikte de vlinderstempels in de achtergrond en bracht een klein blinkend...zwart...blinkend vlindertje aan.Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


zondag 19 november 2017

Fight back the tears...


We all have those moments where life is a bit of a struggle, even sometimes a hell of a hard fight. A fight to keep standing up with your back straight and your head held up high while life keeps throwing challenges at your feet.
With some of those personal challenges in mind I created this project.

We hebben allemaal momenten waarop het leven best wel een klein gevecht is, soms zelfs een redelijk hard gevecht. Een gevecht om rechtop te blijven staan met een rechte rug en je hoofd opgeheven terwijl het leven je van alles voor de voeten gooit.
Met enkele van die persoonlijke uitdagingen in gedachten maakte ik het project van vandaag.


I chose some words from the 'Disguise of a smile' set that were perfect for this project and combined them with some background stamps. And then the choice of the colors. I know... you didn't expect me to use bright pink right ^.^  
Even though I don't use bright pink a lot, for me personal it does have a meaning. Pink is that color I'll turn to if I need a reminder to stay positive, no matter how dark it becomes around me.
I loved how the little blank spaces in the universal circle also gave me the chance to play with the amount of black in this project...

Ik koos een paar woorden uit de 'Disguise of a smile' set die perfect waren voor dit project en combineerde ze met een paar achtergrond stempels. End an de kleurkeuze.  Ik weet het... weinig onder jullie hadden waarschijnlijk verwacht dat ik voor een knalroze zou gaan ^.^
Ook al gebruik ik bijna nooit zo fel roze, voor mij persoonlijk is het wel een kleur met een betekenis. Roze is dat kleur waar ik heen ga als ik een geheugensteuntje nodig heb om positief te blijven, ongeacht van hoe donker het wordt rondom mij.
Ik vond he took super hoe de cirkel van de 'Universal' set me de kans gaf om te spelen met de hoeveelheid zwart er juist in dit projectje geplaatst werd...


 Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


 Mesh-ellaneous
Universal

zondag 12 november 2017

Be brave...


I really wanted to go and play with a Visible Image monolith again as it has been so long. So I did and had my camera running...

Het was al zo lang geleden dat ik nog eens aan de slag ging met de monoliths van Visible Image en ik had echt zin dus heb ik mijn camera aangezet en...


Curious on how you can get plastic wings to stand up without any support? I show you in my video ^.^ Enjoy!

Benieuwd hoe ik de plastieken vleugels rechtop laat staan zonder enige steun? Ik laat het je zien in de video, veel plezier!
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencils

 Just be happy

 Live life nowwoensdag 8 november 2017

Escape...


Escape...everyone sometimes need to...
Escape from people, escape from situations, escape from lies or even escape the truth...

Ontsnappen... iedereen heeft daar ooit wel eens nood aan...
Ontsnappen van mensen, ontsnappen uit situaties, ontsnappen aan leugens en zelfs aan de waarheid...


But you can't escape if you are not opening your mind for new beginnings. It might not be as easy as writing it down here, depending on what you have to leave behind.

Maar je ontsnapt nooit helemaal als je jou hoofd niet openstelt voor nieuwe dingen. En ik weet het,  afhankelijk van wat je moet achterlaten is het niet altijd even makkelijk als het hier even neer te pennen.


Those stars might not be as bright as they should be, but give it time and believe that those wings will show you their true color.

De sterren zijn niet altijd even helder als ze zouden moeten zijn, maar geef het tijd en geloof er in dat die vleugels uiteindelijk hun echte kleur zullen laten zien.


Those stamps from Visible Image... they all make it so easy to put down so many of my thoughts. 
And just another picture to show you the fabulous texture you can create using their stencils.
I'm a fan...but I think that's been obvious for a while now ^.^

De stempels van Visible Image... maken het zo makkelijk om veel van mijn gedachten neer te zetten. En ik laat ook even zien hoe ik met hun stencil ook wat structuur aan bracht.
Ik ben een fan...maar dat is volgens mij al heel lang duidelijk ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencils
 Mesh-ellaneous
Glimmer of light 

zondag 5 november 2017

Protector...I love bringing elements together that tell a story, that tell a part of MY story. And I know not every story is obvious for everyone, but it doesn't have to. A lot of times I see people are trying to copy someone's project because they think they should create on the same level as someone else because they love what they see.  And it's ok to love what you see and try to get a hang of those techniques so you can use them yourself. But I hope everybody knows that it's alright to just stay yourself and create what you want or need to create. That you can tell your story just as beautiful as anyone else because it is put down with your love and it is you.

Ik hou er van om elementen samen te brengen die een verhaal hebben, die een deel van MIJN verhaal vertellen. En ik weet dat niet elk verhaal even duidelijk is voor iedereen, maar dat hoeft ook niet. Heel vaak zie ik echter mensen die proberen om iets na te maken omdat ze het mooi vinden en er van uit gaan dat zij op net hetzelfde niveau moeten presteren. En tuurlijk is het niet erg dat je valt voor een project en de technieken onder de knie probeert te krijgen zodat je zelf ook aan de slag kan. Alleen hoop ik dat men nooit vergeet dat er niets mis is met jezelf blijven en met het maken van projecten die jij nodig hebt om te maken. Er is niets mis mee met jezelf blijven en je eigen verhaal vertellen want jij bent uniek en als je jou verhaal neerzet met liefde dan is het even mooi als dat van eender wie.


I think this project is an obvious part of my story. My two biggest angels protecting my 3 golden treasures... 

Ik denk dat dit project een heel duidelijk deel van mijn verhaal weergeeft. Mijn twee meest geliefde engels die mijn drie gouden schatten beschermen...


You have got to love the versatility of the Visible Image stamps and how they give you the possibility to create so many different styles of projects. I went for using parts of sets to create my project ( sets shown below) but take a look over at the Visible Image blog to see how bold you can go if you want to.

En dan moet het eerlijk gezegd dat de stempels van Visible Image super zijn omdat ze door hun veelzijdigheid de kans geven om zoveel verschillende stijlen van projecten te maken. Ik gebruikte enkel delen van sets (hieronder opgesomd) om dit rustige projekt te maken. Maar als je graag iets kleurrijker uit de hoek wil komen, ga dan zeker eens een kijkje nemen op het Visible Image blog.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
Angels are near

Sparkle in the rain 

Father definition

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...