zondag 15 oktober 2017

Disguise...

I love bringing things together that for me personally just go hand in hand together and today's projects is no difference. So many times my brain and soul are just taking over when creating and then I lay down different tiny details that carry that little message.
There's a reason why the bister is on there, why those tiny little speckles of tiny metal foil are on there and why these beautiful Visible Image stamps were combined.
It might just seem like a big black bauble on my project, and that's perfectly ok. Creating is something you do for yourself in the first place. Now I could go and explain why this project became what it is but I don't want to. I think it's way more effective when you let people look at things without directing them in any way.
Enjoy the video...

Ik vind het zalig om dingen samen te brengen die, voor mij persoonlijk, gewoon hand in hand gaan en het projectje vandaag is geen uitzondering. Zo vaak nemen mijn hart en ziel het over als ik ga creëren waardoor er kleine details worden neergezet die een kleine boodschap met zich meedragen.
Er is een reden waarom de bister gebruikt wer, waarom er kleine plekjes metaalfolie werden aangebracht en waarom net deze stempels van Visible Image werden gecombineerd.
Misschien ziet het er wel gewoon uit als een zwarte cirkel op een project, en dat is helemaal niet erg. Creëren is iets dat je in de eerste plaats helemaal alleen voor jezelf doet. Nu zou ik natuurlijk ook alles kunnen gaan uitleggen maar dat doe ik bewust niet. Ik denk dat het beter is om iedereen zijn eigen ding te laten zien in plaats van iemand een bepaalde richting uit te sturen.
Ik hoop dat je geniet van de video...
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 8 oktober 2017

He smiled...It's no secret...I love the words Helen creates for Visible Image. Even when at first sight they are not for me, it doesn't take me long to see beyond that and I discover how to make them my own.  I'm not a lipstick girl so I could easily have moved on but just look at what you get just leaving one sentence out...
And when you go even one step further and mask off one extra letter...

Het is geen geheim... ik hou van de woorden die Helen schrijft voor Visible Image. En zelfs als je op het eerste zicht zou denken dat het niet echt een stempel voor mij is, dan duurt het niet lang voor ik verder kijk en zie hoe ik ze me helemaal eigen kan maken.  Ik ben geen lippenstift type dus ik had heel makkelijk kunnen zeggen dat ik deze stempel niet zou gebruiken.  Maar als je gewoon één zin weglaat, en zelfs nog een stapje verder en nog één extra letter weghaalt bij het stempelen...Who says it's only girls that put on a smile even when they feel like crap...

Wie zegt dat het enkel vrouwen zijn die een glimlach opzetten terwijl ze zich eigenlijk echt rot voelen...


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 She smiled

 Glimmer of light

zondag 1 oktober 2017

1 stamp set, 5 Christmas labels...


So...Christmas is coming... OMG Christmas is coming!  
Somewhere a long long time ago I challenged myself to go and make one Christmas card a month. One simple plain card a month and...I made two so far ( start the blushing).
I have to be honest... I don't like the cold winters, I don't like snow, and although I do love Christmas and the family time it brings, I don't like making the Christmas cards either.  So just like any other year, I think I'll get in trouble when it comes in sending out my cards in time. Or just maybe, when I start right now, maybe I'll be able to end the year without the stress?
So I need: perseverance, a knock on my head and a kick in the but and some good stamps that make creating easy.  And guess what ^.^ I have this one set from Visible Image that got me into making 5 gift tags.
Just one set...and 5 gift tags at the end of the video ^.^

Dus...kerst komt eraan... OMG kerst komt eraan!
Helemaal in het begin van het jaar daagde ik mezelf uit om één kerstkaart te maken per maand. Eén simpel kaartje per maand en...ik maakte er dit jaar al twee ( gelukkig zien jullie me nu niet blozen ^.^)  Ik moet gewoon eerlijk zijn: ik haat de koude winters, ik hou niet van sneeuw, en ook al vind ik kerst zelf heerlijk en al helemaal omdat dat gezelligheid met de familie betekent, ik hou ook niet van kerstkaarten maken. Dus net als de andere jaren geraak ik strakjes in de problemen om mijn kaarten op tijd verstuurd te krijgen. Of als ik er nu meteen aan begin, lukt het me dan toch om aan die stress te ontsnappen?
Dus wat heb ik nodig: volharding, een tik tegen mijn hoofd en een shot onder mijn kont en een paar stempels die het gewoon makkelijk maken om kaarten te maken.  En raad eens ^.^ yep: ik heb een set van Visible Image die me meteen 5 kerst labels uit mijn vingers liet glijden. 
Eén enkele set... en 5 labels aan het einde van de video ^.^
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 24 september 2017

She lights up...

Just parts...that's all I saw when making this project. Or look at it as making more out of your materials.  You already know I immediately fell for all the beautiful words in the Family definition stamps, and how I wanted to be able to use them on their own too. If you would have missed out that project and the VIDEO tutorial on how to cut up your stamps then take a look HERE)
Now when seeing the Fibres stencil... yep I was doing the same thing. Looking for parts I could isolate and use on it's own.

Deeltjes... dat was het enige wat ik zag toen ik dit project maakte. Of je kan het ook bekijken als het maximum uit je materialen halen. Ik liet jullie al weten dat ik meteen voor de mooie woorden in de Family definition stempels viel, en hoe ik ze allemaal apart wou gaan gebruiken. Mocht je die post gemist hebben dan kan je hem samen met de VIDEO HIER terugvinden.
En toen ik het Fibres stencil zag...yep ik deed net hetzelfde. Meteen aan het kijken of er delen waren die ik kon isoleren om ze op zich te gebruiken.


I've kept it white but layed down some pearlescent watercolors on my structurepaste to give it a soft finish.  A shame it wasn't that easy to catch in on my photograph.
And then I chose  some words that absolutely speak of my sister...

Ik hield mijn struktuur pasta wit maar kleurde het toch wat bij met zilveren aquarelverf om het een zachte afwerking te geven. Spijtig genoeg kreeg ik dat niet helemaal goed op de foto.
En dan koos ik een paar woorden die echt echt passen bij mijn zus...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps/stencils


 Fibers


zondag 17 september 2017

Cutting up clear stamps...

When I saw the new released Visible Image 'Family definition' stamps my head went over the top. All those beautiful words just waiting to be used on their own too. So this immediately popped in my head: would I be able to cut them up so stamping just one word became easier? Guess what... ( and I have it in video for you ^.^)

Toen ik de 'Family definition' stempels zag die Visible Image uitbracht werd ik zo enthousiast. Al die mooie woorden die ik gewoon ook helemaal op zich wou gaan stempelen. Dus sprong deze vraag meteen in mijn hoofd: zou ik ze in stukken kunnen snijden zodat stempelen van één enkel woord makkelijker werd?  Raad eens... ( en ik heb het gefilmd voor jullie ^.^) 


Not less than 6 Family definition stamps: Mother - Father - Sister - Brother- Daughter and Son
That means a lot of beautiful words to play with  now they are all cut up ^.^

Er zijn maar liefst zes familie definities: Moeder - Vader - Zus - Broer - Dochter en Zoon
Dat zijn een hele hoop mooie woorden om mee aan de slag te gaan nu ze allemaal versneden zijn ^.^

*****     *****     *****
Now in this video I didn't show how I made the background and there's a reason for that. I had this happy accident happening when I started out this project ^.^

In de video laat ik niet zien hoe ik mijn achtergrond maak en daar is een simpele verklaring voor. Dit gebeurde er toevallig toen ik begon met het maken van het originele project ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Father definition

woensdag 13 september 2017

I think...

Sometimes you start out a project, knowing exactly what you want to create. But then.. you just go a whole other direction and end up with a complete new card or project.
Today was such a day for me. I knew exactly what I needed but then my background decided otherwise ^.^

Soms start je aan een project en weet je precies wat je gaat maken. Om daarna te merken dat je eigenlijk toch een totaal andere richting uitgaat en met een volledig nieuw project eindigt dat totaal niet op het eerste lijkt.
Bij dit project ging het precies zo. Ik wist precies wat ik wou en wat ik ging doen... tot mijn achtergrond anders besliste voor mij ^.^So had to go and start out all over again for my original card I had in mind. I'm sharing that one this Sunday so keep an eye out ^.^

Dus dan ook maar opnieuw beginnen voor het kaartje dat ik origineel in gedachten had. Dat laat ik jullie zondag zien dus hou het blog en mijn youtube kanaal in de gaten ^.^


zondag 10 september 2017

Music...Music...it's a powerful thing. At least it is for me. It can lift me up in a second, but put me down with my two feet back to the ground in less than a second. It can kick my behind in gear or make me stand still and remember...

Muziek, het is een krachtig medium. Tenminste in elk geval voor mij. Het maakt me blij in een seconde maar kan me nog veel sneller terug met mijn twee voeten in de realiteit zetten. Het geeft me een schop onder mijn achterste om aan het werk te gaan, of laat me net stilstaan en herinneren...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


woensdag 6 september 2017

Over 500 youtube subscribers...

I'm smiling, and that's all because of you beautiful people out there. It wasn't long ago when I saw that my amount of Youtube subscribers was getting close to 500 subscribers. 500... I never dreamed of that amount when starting up my Youtube channel. I was even surprised to reach those first 100 so quickly.
But when looking today I saw I already have 528 subscribers... and yes that makes me smile. So I just had to go and make a little tag to say how much I appreciate all of you...

Ik sta te lachen en dat is allemaal te danken aan jullie lieve mensen. Het was niet zo lang geleden toen ik zag dat ik dichtbij het magische getal van 500 youtube volgers kwam. 500...ik had nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Ik was al super blij toen ik die eerste 100 volgers zo snel bereikte.
Toen ik vandaag even keek zag ik zelfs dat ik al aan 528 volgers zit... en natuurlijk zet dat een grote glimlach op mijn gezicht ^.^
Dus wou ik een tag maken om te laten weten hoezeer ik jullie allemaal apprecieer...Lot's of love
from me to you.


zondag 3 september 2017

Breathe...

Sometimes when you see something there immediately pops an idea into your head and you can't wait to go ahead and give in to that idea. So I was very happy when the stencils from Visible Image arrived here at home. Yes you are reading it right: stencils from Visible Image ^.^
And of course I filmed my first play with the stencils ...

Soms zie je iets en meteen gaat er een klik om in je hoofd, krijg je een idee, en kan je niet wachten om dat idee uit te werken. Ik was dan ook heel blij toen de nieuwe stencils van Visible Image hier aankwamen. En ja, je leest het goed, Visible Image bracht ook stencils uit ^.^
Mijn eerste projectje met de stencils heb ik ook maar meteen gefilmd...

VIDEO

That tiny spot in between the strobes is just perfect to put tiny elements in and get them in the spotlight. Keep an eye out because I still have loads of ideas for this stencil ^.^

Dat plekje tussen de stralen is perfect om een klein elementje te plaatsen en het zo in de spotlight te zetten. Jullie zien hier zonder twijfelen nog ideetjes langskomen met dit stencil ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencil:
zondag 27 augustus 2017

The greatest adventure...

Sometimes I look back and see what challenges I already overcame. Some of them seemed unpossible but here I am. Still standing strong and so much wiser. Yes, some (hidden) scars too but I'm proud of some of them as they are proof of some of those challenges I have overcome. And some came out of stupid behavior like riding a bicycle that was to little, near a brick pole... That one gave a visible scar but it holds beautiful memories though ^.^
One thing's for sure, no matter how long it took, eventually I always overcome all those challenges making me the person I'm now. And it makes me curious...what challenges are still waiting?

Soms kijk ik even achterom en dan zie ik heel wat uitdagingen die ik al overwon. Sommige leken onmogelijk maar hier sta ik: sterker en wijzer. En natuurlijk zijn er (verborgen) littekens bijgekomen maar elk litteken laat alleen maar zien wat ik al allemaal overwon en maken me trots. En ik geef het toe, sommige littekens kwamen voort uit dom gedrag zoals op een veel te kleine fiets rijden in de buurt van een stenen paal... Die gaf me een zichtbaar litteken maar er hangen ook mooie herinneringen aan vast ^.^
Eén ding is zeker, het maakt niet uit hoe lang het duurde, uiteindelijk overwon ik alle uitdagingen en werd ik de persoon die ik nu ben. En tuurlijk ben ik nieuwsgierig welke uitdagingen er nog aan komen...


If only we had a crystal ball...
Mochten we een glazen bol hebben...

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Destination unknown

zondag 20 augustus 2017

Lost chances...

When you look back...are there things you would have done differently? I know I would, who doesn't in the end. And of course we regret some of the things we have or haven't done. So once in awhile it's good to remember yourself that in the end...

Als je even achterom kijkt... zijn er dan dingen die je anders zou gedaan hebben? Ik in elk geval wel, wie zou dat niet doen als hij de kans zou krijgen. En daar zit soms wel wat spijt bij om de dingen die we wel of net niet hebben gedaan. Dus af en toe is het wel goed om er jezelf aan te herinneren dat op het eind...


Nothing you can do now to turn back the clock and change it so no reason to keep thinking of it I suppose. Only learn from it to never put yourself in that position again and just take every chance you get no matter what.

Je kan er niets meer aan doen. Wat geweest is, is voorbij en dat kan je niet meer veranderen. Dus er te lang bij blijven stilstaan heeft geen zin vermoed ik. Maar de herinnering eraan kan je enkel leren om jezelf nooit meer in die positie te zetten en je ertoe brengen dat je net elke kans grijpt die je krijgt.Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 13 augustus 2017

If I could...

That weather... you would almost think it's fall. You might think that's why I took out the stamps I did but that's not entirely true. I just thought it was time I took out some stamps I hadn't used in a long time and I really wanted to a lot of the times ^.^
Now what to create...how about a trio of ATC's?

Eerlijk, als je naar het weer kijkt denk je soms toch dat het al herfst is? En misschien denken jullie dat daar de reden ligt waarom ik deze stempels uithaalde maar dat klopt niet helemaal. Ik dacht dat het eens dringend tijd werd dat ik de stempels nam die ik al zo lang wou gebruiken ^.^
En dan...wat maken? Ik ging dan maar voor een trio van ATC's...


I first colored a piece of paper the size of 3 ATC's and stamped on it. Then I glued down my spider web die cut. When you cut up the paper into 3 ATC's you have patterns that run from one ATC onto the other.

Ik kleurde eerst een stuk papier dat de maat heeft van 3 ATC's en bestempelde het. Daarna kleefde ik er mijn uitgestanste spinnenweb op. Als je nu het papier tot 3 ATC's snijdt heb je patronen die doorlopen van de ene ATC naar de andere.

 What stamps are calling out your name for a long time and why aren't you giving in ^.^
Met welke stempels wil jij al heel lang iets maken...en waarom zou je dat niet gewoon doen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zaterdag 12 augustus 2017

Jump...

It has been a while since I shared something from my Breathe art journal. Sometimes I feel the need to create in it more than other moments.
Today I do want to share a video I made some months ago but didn't share here yet.

It's a page that has so many hidden messages what makes it one of my most meaningful pages in my journal. I hope you enjoy the video...

Het is al een hele tijd geleden dat ik nog een pagina uit mijn Breathe journal deelde. Soms heb ik meer nood om daarin te werken dan op andere momenten.
Vandaag deel ik graag een video die ik een hele tijd geleden maakte maar hier nog niet deelde. Het is een pagina dat zoveel verschillende elementen heeft met betekenis voor mij waardoor het een van de meest waardevolle pagina's is. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden...If you wonder how I got these rusted metals... just natural rust and it's as easy as can be.
Als je benieuwd bent hoe ik de geroeste metalen rondelen kreeg... gewoon natuurlijk roest en het is zo makkelijk te krijgen.To start I try to put some dents into my metal. Not very easy but I bang on it using a hammer, lay them down on some rough stones and scratch them by moving them around using my foot.
Then it's time to give them a bath... and a second one that is made of pure white vinegar. You can dilute it down to half water-half vinegar if you want to reduce the smell. When they have been in there for a couple of hours or overnight you can take them out. You'll see them turn black, other metals don't change colour, that depends on the metal.
While they are still wet throw some  regular table salt on top of them. As little or as much as you want. The more you put on, the better your metals will be "eaten" and rust.

Om te beginnen probeer ik altijd wat krassen en deuken in mijn metaal aan te brengen. Niet altijd even makkelijk maar ik sla er op met een hamer of leg ze op ruwe stenen en kras ze erover heen met mijn voet.
Dan even afwassen en daarna gaan ze in een bad met puur witte wijnazijn. Je kan het voor de helft verdunnen met wat water als je de geur wat wil dempen. Laat hen er een paar uren of tijdens de nacht in liggen voor je ze er uit haalt. Je zal zien dat sommigen verkleurd zijn, niet elk metaal reageert hetzelfde.
Nu ze nog nat zijn gooi je er gewoon tafelzout over. Je kan kiezen hoeveel zout je er op gooit. Hoe meer zout, hoe meer je metaal wordt "aangevreten" en hoe meer roest je krijgt.Give it another couple of hours or leave it overnight again. And there it is…beautiful rust. If you wipe your metals however you’ll see you can still remove a lot of the rust. So either you seal it with a varnish or you just go and repeat these two steps again. Don’t be scared, the vinegar will take away all the rust but when you give it a second batch of salt it returns. You can go and repeat these steps as much as you want until you are happy with the results. I only do these steps twice and finish off by removing some of the salt I have put down in the end. Then I lay them outside a couple of days when it’s raining.  And you’ll see how beautifully the rusting really gets.

Laat het zout er opnieuw een paar uren of een nachtje op liggen. En daar is het: prachtig roest. Als je echter over je metaal wrijft zal je zien dat het roest voor een groot deel weg kan gehaald worden. Dus je kan er voor kiezen om het nu gewoon te beschermen met een laagje vernis uit een spuitbus bijvoorbeeld of je kan de stappen gewoon even herhalen. Niet schrikken als je ziet dat je roest verdwijnt als je het in het azijnbad legt. Als je er later opnieuw zout op gooit komt het gewoon terug. Je kan deze stappen nog vaker herhalen maar ik stop na twee beurten. Daarna kies ik er echter voor om mijn metaal nog even in de regen buiten te leggen met deze geroeste metalen als gevolg. 


All that is left now is creating ^.^ If you try it out...let me know on any of my social media, I would love to see what you create.

Het enige wat je nu nog moet doen is creatief aan de slag gaan ^.^ Als je het uitprobeert, geef dan zeker eens een gil op mijn sociale media, ik zie heel graag wat jullie allemaal maken.

zondag 6 augustus 2017

Time...

Time... we all are short on that sometimes.

Tijd...iedereen heeft daar soms wel wat te kort van.


But we should never be short on time to be happy. And I know, life can be hard and sometimes break us down so hard that we don't see ourselves be happy again. That black hole just keeps pulling us down...

Maar we zouden nooit te weinig tijd mogen hebben waarin we gelukkig zijn. En ik weet heel goed dat het leven heel hard kan zijn, en je gewoon knock out tegen de grond slaat. Momenten waarop we onszelf nooit meer gelukkig zien worden en dat zwarte gat gewoon aan ons blijft trekken...


It might take some time but there's always that moment when that darkness starts to disappear, when you start seeing the beauty around you again...

Het kan veel tijd en geduld vragen maar er komt vroeg of laat een moment waarop die duisternis begint te verdwijnen, dat je ziet wat voor moois er zich rond je bevindt...


I hope all of you can say you are happy as we speak. Lot's of love from me to you.

Ik hoop dat elk van jullie op dit eigenste moment kan zeggen dat hij gelukkig is. Dikke knuffel van mij aan jou.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...