zondag 23 juli 2017

Flower power...I always have some notebooks laying around here at home but most of the time they are a little plain when you buy them. So I altered this one using my Visible Image stamps. If you want to see another one I made a while ago then TAKE A LOOK HERE
And remember the current challenge that is going on this month over at the Visible Image facebook group 'A splash of color'? Well I used a splash of watercolors to color in my flowers this time ^.^ Don't forget to join in the challenge and make a chance at winning a 40£ price to spend in the online shop ( links below)

Hier slingeren er altijd wel notitieboekjes rond in huis maar meestals als je ze koopt zijn ze nogal gewoontjes. Dus heb ik deze maar even onder handen genomen met mijn Visible Image stempels. Mocht je trouwens graag nog een andere versie zien dan kan je HIER EEN KIJKJE NEMEN.
En herinneren jullie je nog dat deze maand de uitdaging 'A splash of colour' is? Wel ik heb mijn bloemen dan maar ingekleurd met 'A splash of (water)color' ^.^  Vergeet niet om jullie projecten te tonen om kans te maken op een prijs van maar liefst 40£ om te spenderen in hun online shop ( alle links onderaan) Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps

donderdag 20 juli 2017

Lost...


Sometimes you take on an adventure but after a little while...you get lost and you have to take a good look what direction to turn.  So I made the decision to step down from the MixedUp Magazine DT. But not before sharing one last project. A project where I share the way I love to create most of my projects. Creating from my heart and put in a little message. Not always obvious for others to see but that's not necessary. Instead I love people to put in their own little message.

Soms start je een avontuur maar na een tijdje ontdek je dat je toch beter een andere richting uit gaat. Daarom heb ik besloten om uit het DT van het MixedUp Magazine te stappen. Maar dat doe ik natuurlijk niet voor ik hier nog even mijn laatste project met jullie deel. Eentje waarbij ik jullie laat zien hoe ik het liefst mijn projecten maak. Gewoon vanuit mijn gevoel werken en een kleine persoonlijke boodschap nalaten. Die is niet altijd duidelijk voor iedereen maar dat hoeft ook niet. Integendeel, het is super als iedereen er zijn eigen boodschap ik kan vinden.
You can find the whole step by step right HERE on the Mixed Up Magazine blog.

Je kan het volledige stappenplan HIER VINDEN op het Mixed Up Magazine blog.


zondag 16 juli 2017

My first bulletjournal

When I saw the Alphabetical set one of the first things I thought about was a bullet journal.  I had been reading a lot about them and wanted to try one out but for some reason I didn't. And now I saw this set... let's say I was even more convinced in giving it a try. Now I was really excited to start but I have to be honest...it's not as easy as I thought it would be. Now the stamping part is easy...

Toen ik de Alphabetical set zag van Visible Image was één van de eerste ideeën die door mijn hoofd gingen een bullet journal. Ik had er al veel over gelezen op internet en wou dat wel graag eens proberen maar om de een of andere reden was ik er nog niet helemaal voor gegaan.  En dan kwam dus deze set... laten we zeggen dat ik toch overtuigd werd om er eentje te gaan halen. Helemaal enthousiast was ik om er ook echt aan te beginnen maar ik moet toegeven... het was niet zo simpel om er aan te beginnen.  Nou tenminste, het stempel gedeelte is makkelijk...


Biggest problem is deciding how I want to divide it and what trackers I want to add. That's why my first page is all decorated but not yet fully filled in ^.^ Oh and of course I want to add some family pictures. I already know where I want those (where my butterfly logo pictures are ;-) ) now all I have to do is print them out.
Really looking forward in decorating it, no idea how the planning will go ^.^

Het grootste probleem was om te beslissen hoe ik hem precies wou indelen en welke trackers ik wou gaan toevoegen. End at is dus de reden waarom mijn eerste pagina wel al bestempeld is maar nog niet ingevuld.  Oh en natuurlijk wil ik er ook een paar familiefoto's in ( precies daar waar mijn vlinder logo's staan) maar die moet ik nog even printen.
Ik heb er zin in om hem verder aan te kleden, maar ik heb geen idee hoe het plannen gaat lukken ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps

Alphabetical

 Somewhere in time


zondag 9 juli 2017

One design five cards #3...


I needed a birthday card for a friend and this idea that I had in my mind with the new 'Somewhere in time' stamp set  was perfect for it. And after seeing the result I loved the card so much that I decided to make a new 'One design five cards' video. It had been way too long since I made one of these. So get ready because we will be inking a lot of stamps ^.^

Ik had laatst een verjaardagskaart nodig voor een vriendin en het ontwerp dat al een hele tijd in mijn hoofd spookte moest er nu toch uit. En toen ik klaar was vond ik het zo leuk geworden dat ik besloot om er een nieuwe '1 design 5 cards' video van te maken. Dat was trouwens al veel te lang geleden. Dus maak je klaar want we gaan heel wat stempels van inkt voorzien ^.^


I love this splatter as it is a perfect stamp to put something in the spotlight.  And just by changing the stamps you get cards for all different occasions ^.^  Oh and it fits just right into the challenge that is going on over at the Visible Image facebook group now too: 'A splash of colour'. I hope you come on over and play along. 
All stamps are available over at Visible Image ( links below) where they are shipped worldwide for only 3£!

De vlekkenstempel is een perfecte stempel om iets in de spotlight te plaatsen. En door de stempels te veranderen krijg je ook meteen verschillende kaarten voor verschillende gelegenheden. Oh en natuurlijk past hij ook perfect in de uitdaging die momenteel in de Visible Image facebook groep loopt: 'A splash of colour'. Kom dus zeker even langs en doe gezellig mee.
Alle stempels zijn te verkrijgen bij Visible Image en worden wereldwijd verzonden voor slechts 3£ wat neerkomt op iets meer dan 3 euro ... Veel goedkoper dus wat veel winkeliers kunnen aanbieden met de huidige posttarieven hier in België en Nederland ^.^  En je hebt ook meteen alle stempels aan je vingertoppen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


 Sparkle in the rain
zondag 2 juli 2017

A splash of colored Visible Image...It's the start of a new month so there's a new monthly challenge over at the Visible Image facebook group. And this month's challenge is: A splash of color.
Now you all know me...my favorite color is black but just a splash of black ... I didn't want to do that so I chose to make my background black and of course I had a beautiful set of words chosen to match this challenge.

 Het is het begin van een nieuwe maand dus er is een nieuwe maandelijkse uitdaging op de Visible Image facebook groep. En deze maand is dat: ' A splash of color' of een kleurrijk accent.
Nu kennen jullie mij natuurlijk ... maar een zwarte vlek is maar een 'gewone' zwarte vlek dus koos ik zwart als achtergrondkleur. En ik koos ook een prachtige quote die perfect bij deze challenge past...


Now for my splash of color I went for... the beautiful colors on the wings of a dragonfly. I stamped the dragonfly on two layers of 300 gr. watercolor paper. Of course I used my watercolors to color him in and then I've cut it out using an exacto knife.  By using two layers of watercolor paper I created some dimension.

Voor mijn kleuraccent ging ik voor...de prachtige kleuren op de vleugels op een libelle. Ik stempelde hem op twee lagen van 300 gr. aquarel papier en kleurde ze in met mijn aquarelverf. Daarna sneed ik hem uit met een breekmes. Door twee lagen van het aquarelpapier te gebruiken zorgde ik al meteen voor een klein beetje dimensie op mijn tag.


And it was hard to catch it on photo but my wings have a subtle layers of glitter. I had an extra light on it to try and catch it here... (Click on the picture to see it better)

En het was niet zo makkelijk om op foto vast te leggen maar mijn vleugels hebben ook een heel fijn laagje glitter. Ik heb even een extra licht op mijn libelle gezet om ze wat te laten oplichten zodat ze te zien zijn... ( De foto wordt groter als je hem aanklikt waardoor de glitters beter te zien zijn )


And here it is... my splash of color. Had to add some black splashes too ^.^

En hier is mijn tag met mijn kleur accent. Ik kon er wel niet omheen om ook een paar kleine zwarte vlekken aan te brengen ^.^


We are looking forward in seeing all of your colored splashes so don't hesitate to let yourself go and come on over to the group to share your projects and color our days ^.^

We kijken er naar uit om al jullie prachtig gekleurde projecten te zien. Dus laat jullie heerlijk gaan, kom er gezellig bij in de groep en deel jullie projecten met ons en kleur onze dag ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampszondag 25 juni 2017

Drawing faces...

Lately this question/discussion pops up among my friends and on my social media: are we artist's or just people with a hobby.
I see myself as someone with a hobby, not an artist at all. The simple reason for that is: I can't draw. My parents gave that talent to my brother ^.^ Being able to start from scratch, drawing or painting every single line themselves, writing every word and bring a text that touches my soul... that's what I call an artist. Educated or self taught doesn't matter.
I would love to be able to draw. So thankful there are stamps helping me out, and how happy I was when the 'Face it' set from Visible Image came together with the stencil. Maybe I would be able now to "make" a "drawing" of a face?  I had to give it a try...

De laatste tijd komt de volgende vraag/discussie naar boven bij mijn vrienden en ook op mijn sociale media: mag je jezelf een artiest noemen of ben je maar gewoon een hobbyist? 
Ik zie mezelf gewoon als iemand met een hobby, zeker helemaal niet als artiest. En de simpele reden daarvoor is: ik kan niet tekenen. Mijn ouders hebben dat talent aan mijn broer gegeven ^.^  Maar in staat zijn om zelf vanaf een wit blad kunnen starten en elke lijn neerzetten, elk woord zelf neerpennen tot een tekst die me raakt... dat zijn de artiesten voor mij. Maakt niet uit of ze hiervoor naar school gingen of  het zichzelf hebben aangeleerd. Hoe graag zou ik willen kunnen tekenen.
Dus ben ik gewoon heel dankbaar voor de stempels die me alvast over dat probleempje heen helpen. En toen kwam de 'Face it' stempel set van Visible Image samen met het stencil. Misschien zou ik nu wel in staat zijn om een "tekening" van een gezicht te "maken"?  Ik moest het gewoon even proberen...


And I was so happy with the outcome.  It really looks like a drawn face even though I cheated and started out with the stamps and the stencil. They made a perfect base for me and my plain grey pencils.
I will definitely will have another go at this. Anyone want to give it a try?

En ik geef het eerlijk toe, ik was zelf heel blij met dit eindresultaat na een eerste poging. Ook al speelde ik vals en gebruikte ik de stempels en het stencil. Ze gaven me een perfecte basis voor mijn gewone grijze potloden.
Dit vraagt echt om meer en dat komt er vast en zeker. Iemand zin om het ook eens te proberen?Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampszondag 18 juni 2017

Time...

When you first see new released stamps all those ideas start spinning around in your head. Especially when seeing all these lovely words in the 'Somewhere in time' set. I'm a sucker for word...and have a soft spot for strong words.

Als je nieuwe stempels ziet die uitkomen dan gaan er altijd een heleboel ideeën in je hoofd gaan rondspoken. En al helemaal toen ik de nieuwe woorden zag in de 'Somewhere in time' set. Ik heb een zwak voor sterke woorden...


 And one of the first ideas when seeing the clock in the 'Ahead of our time' was this...trying to create a fossil look. As the shape of this clock immediately reminded me of that shape of old fossilized shells.

En één van de eerste ideetjes die in mij opkwamen toen ik de klok in de 'Ahead of our time' set zag was om een fossiel te proberen nabootsen. De vorm van de klok bracht me meteen bij oude foto's van fossiele schelpen.


To get the word time to pop up I stamped it onto paper and fussy cut them out. Another layer of texture ^.^ Remember the challenge over at Visible Image called dimension ...you can still join in to make a chance at winning the coupon off 40£ to spend in their online shop!

Om het woord time goed te laten uitkomen heb ik het eerst gestempeld en nadien heel fijn uitgesneden. Nog een extra laagje ^.^ Herinneren jullie je nog de uitdaging die loopt bij Visible Image: Dimensie. Jullie kunnen nog altijd meedoen en zo kans maken op een bon van 40£ om te spenderen in hun online shop.


The complete project was made onto a monolith so I can put this little reminder out to see every day. Now to figure out what to put on the back ^.^

Het volledige project is gemaakt op een monolith zodat het zichtbaar kan blijven staan als een kleine reminder. Nu bedenken wat ik op de achterkant ga zetten ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps
zaterdag 17 juni 2017

Qor Watercolors...

A while ago...I received some new watercolors. Not just new colors...no a completely new brand to me. I'm talking about the Qor watercolors, a brand brought to you by Golden.  Maybe that's a name that rings a bell ^.^
Maybe it's new to you too so I went ahead and made a review on them from a crafter point of view.  And of course I had to go ahead and make a project with them too...

Een tijdje geleden ontving ik nieuwe aquarelverfjes. niet gewoon nieuwe kleuren...neen een compleet nieuw merk voor mij. Ik heb het over de Qor Watercolors, uitgebracht door Golden ( die doet misschien wel een belletje rinkelen ^.^)
Misschien kennen jullie het ook nog niet en daarom maakte ik een review gemaakt uit het oogpunt van een hobby crafter. En natuurlijk maakte ik er ook een klein projectje mee...


I'm really curious what you think about the review to know if there is something you missed on info. So let me know!

Ik kijk er echt naar uit om te horen wat jullie er van vonden. Misten jullie nog meer informatie in de review dan hoor ik het graag.

vrijdag 16 juni 2017

Trust...Backgroundstamps... I think half of my stamps are background stamps. When you look at them you could think you can't do a lot with them, but a beautiful background adds so much to your project. And for today's project it's no difference.
I went ahead and had fun creating my background by taking this Stampendous-Andy Skinner background stamp a step further instead of just stamping it...  Want to see more? Head on over to the  Mixed Up magazine blog to find the complete VIDEO tutorial.

Achtergrond stempels... ik denk dat de helft van mijn stempels wel achtergrond stempels zijn. Als je er naar kijkt zou je kunnen denken dat je er niet veel mee kan maar een mooie achtergrond voegt zoveel toe aan je project. En in het project van vandaag is dat zeker het geval.
Ik ging aan de slag met een Stampendous-Andy Skinner achtergrond stempel en ging een stap verder dan enkel gewoon stempelen. Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan zeker een kijkje nemen op het Mixed Up Magazine blog om de volledige VIDEO tutorial te vinden. 

How to find Mixed Up magazine:
Blog
Online magazine
Facebook
FacebookGROUP     NEW! Come on over and join for even more inspiration!

zondag 11 juni 2017

Live life...

I love to pimp up objects and when finding this little wooden tool box I immediately knew what I wanted to do.  Sand of the text that was on it, give it a new coat of white paint and stamp it with Visible Image stamps ^.^

Ik hou er van om objecten een beetje aan te passen en aan te kleden aan mijn eigen stijl. En toen ik dit houten boxje zag in de Action wist ik meteen wat ik wou gaan doen. Ik heb de tekst die er op stond er af geschuurd, een nieuw laagje verf erover en dan aan de slag met mijn Visible Image stempels ^.^


The original text was to big to put on the front but leaving the 'now' off still gives you a beautiful reminder. If you are looking for more inspiration with the Visible Image stamps, and yes also with the new releases, take a look over at the social media of Visible Image or come and join the facebook group.

De originele tekst was ietsjes te groot maar door het woord 'now' weg te laten heb je nog altijd een hele mooie reminder. Als je graag nog meer inspiratie vindt met de Visible Image stempels, en ja ook met de nieuwe releases, neem dan een kijkje op hun sociale media of kom gezellig bij de facebook groep.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Live life now

zondag 4 juni 2017

Past...future...

So I promised I would be back with some more inspiration for this month's challenge over at Visible Image. Today I'm only using paper, some metal wire and a bit of gaze to add my structure...

Ik beloofde jullie dat ik terug kwam met wat meer inspiratie voor de uitdaging bij Visible Image. Vandaag bracht ik dimensie aan door gewoon papier, wat ijzerdraad en een beetje verband aan te brengen..


I stamped both words (past and future) and my sentiment on some thicker paper, cut it out to glue it back on again. Might sound a bit silly but it does help to create some depth ;-)
To put my word Future in the spotlight I layered it on top of a gear diecut ( two layers of 300 gsm watercolor paper) To ground this element I have put some bandage underneath that was secured again with some metal wire as I did with my sentiment.

Ik stempelde mijn woorden past- future en mijn quote op wat dikker papier, sneed ze uit en kleefde ze terug op. Klinkt wat idioot maar het helpt je op een simpele manier om diepte te creëren in je werkstuk ;-)
Om mijn woord Future in de spotlight te zetten bracht ik hem aan bovenop een uitgestanst tandwiel ( 2 lagen 300 gr aquarelpapier) En omdat dit element niet zomaar zou zweven op mijn project zette ik het op wat verband dat net als mijn sentiment met wat ijzerdraad werd vastgezet.


Yes, my future is looking very bright with this golden watercolors ^.^

Yep, mijn toekomst schittert mij tegemoet met de gouden aquarelverf ^.^


Now...this is just a first project with the new stamps Visible Image will be releasing on June 9th. Loads more to come as I have so many ideas in my head. You should go and CHECK THEM OUT as they open so many possibilities. Just go and read all those beautiful words...<3

Dit is pas mijn eerste projectje met de nieuwe stempels die Visible Image uitbrengt vanaf 9 juni.  Maar er komen er nog veel meer aan want mijn hoofd barst van de ideeën. Ga zeker eens de NIEUWE STEMPELS opzoeken want ze zijn super.  Kijk al maar eens gewoon naar al die prachtige teksten... <3


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps


zaterdag 3 juni 2017

A new challenge over at Visible Image...

A new month so that means... a new challenge over at Visible Image and this time it's...

Er is een nieuwe maand gestart  dus dat wil zeggen...een nieuwe uitdaging bij Visible Image en deze keer is het...

foto van Visible Image.

Dimension... does it surprise you that I LOVE this challenge ^.^
So I don't have to hurt my brain to much to go and create for this challenge. In fact I can already share an "older" project that you might not have seen earlier. That is if you didn't read last month's Craft Stamper as it's been published in it. Some of my Visible Image teamies and I went and had some fun with the Visible Image monoliths...

Structuur...het verwondert jullie vast en zeker niet dat ik deze uitdaging GEWELDIG vind ^.^
Daar hoef ik ook niet echt heel hard over na te denken wat ik zou kunnen maken. Ik kan jullie zelfs al een "ouder" project laten zien dat ik maakte en jullie misschien nog niet zagen. Tenminste, als jullie het magazine Craft stamper van vorige maand niet gelezen hebben aangezien het daarin gepubliceerd werd. Enkele van mijn DT vrienden en ikzelf hebben ons uitgeleefd op de Visible Image monoliths...


This was the sneek peak that I shared earlier...

Deze sneekpeak werd eerder door mij gedeeld...


I loved making this structured base...

Ik vond het super om deze structuur aan te brengen op mijn basis...


And I kicked the roughness back by using soft elements such as the beautiful closed eyes of the 'Face it ' stamps and the fragile words from the 'Life can be tough' stamp.

En tegenover zoveel structuur wou ik heel graag zachtere elementen plaatsen zoals de prachtige gesloten ogen uit de 'Face it' set en de fragiele woorden van de 'Life can be tough' stempel.


Last week I even shared this youtube tutorial showing a fun technique to add extra texture in your background...

Vorige week deelde ik trouwens ook dit filmpje waarbij ik een hele leuke techniek liet zien om texturr in je achtergrond te krijgen...
Now don't wonder off to far, I'll be back tomorrow with a new project where I have used dimension while using these NEW beauties...

Niet te ver weg gaan. Ik ben er morgen al terug met een nieuw project waar ik wat dimensie heb aangebracht en deze prachtige NIEUWE sets heb gebruikt...

Pre-order these incredible stamps NOW! Release date June 9th
And when you are on the Visible shop...take a peek as there's also 
another NEW set to be discovered ;-)

Pre-order deze sets NU! Release datum is 9 juni
En als je in de online winkel van Visible Image bent...ga zeker eens kijken want 
er is nog een derde nieuwe set om te ontdekken ;-)

If you are looking for even more inspiration on dimension check out these links :-)

En als je nog meer inspiratie zoekt voor deze uitdaging...

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps for the monolith:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...